Groene stroom

Windenergie = 100% groen
De energie die de Growind turbines opwekken is 100% groen. Er worden geen schadelijke stoffen uitgestoten. En er komt geen kolen, olie of gas aan te pas.

Elk van onze turbines levert per jaar genoeg groene stroom voor ruim 2600 huishoudens. Het hele park zorgt voor de groene energie van 55.000 huishoudens.

Groen = geen uitstoot CO2
Bij de productie van hun groene stroom stoten windturbines geen CO2 uit. Heel anders dus dan een kolen- of gasgestookte energiecentrale. Eén Growind turbine levert een besparing van tussen de 2.775 en 4.350 ton CO2 per jaar op, afhankelijk van de energiecentrale waarmee hij wordt vergeleken. Het hele park bespaart tussen de 58.000 en 91.000 ton CO2 (bron: CBS).

M/s
wijzer
  • 0
  • 0
  • 0
MW
Webcam Bedrijf